Thursday, 22 September 2011

Rancangan Pengajaran Harian ( Bentuk 2D )

Bidang                          : Sukatan Dan Geometri
Tajuk                            : Ruang
Standard Kandungan     : Murid dibimbing untuk:
                                        Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
 Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk:
                                       (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempa tepat, segitiga dan bulatan.
Masa                            : 60 minit (2 waktu
Langkah
Aktiviti P & P
Bahan Bantu Mengajar
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis2. Perkembangan
Penambahbaikan


Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusanPentaksirana. Murid membuat pemerhatian
terhadap gambar yang
dipaparkan.
i. Namakan benda yang telah
dipaparkan?
ii. Nyatakan sifat benda tersebut.
iii. Namakan benda-benda lain
yang serupa dengan benda
tersebut?
  1. Mengapa?

a. Perkukuhkan lagi kemahiran
dengan menggunakan gambar
bagi bentuk yang laina. Paparkan kepada murid satu
persatu kad bentuk 2Dimensi.

ii. Murid memadankan nama
bentuk mengikut ciri yang
dinyatakan


a. Edarkan lembaran kerja 1 dan
Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.i. Cari perbezaan di antara
bentuk-bentuk yang di
paparkan di papan hitam.

ii. Cari pula perbezaan antara
dua kad bentuk yang
dipaparkan ini.

iii. Padankan nama-nama bentuk
mengikut ciri yang telah
dinyatakan
  1. Sebut bersama-sama

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.

Salam Perkenalan

Assalamualaikum dan Salam sejahtera

Salam perkenalan kepada semua warga pendidik. Di sini ingin saya kongsikan bersama pengajaran dan pembelajaran Matematik Tahun 1 KSSR dalam tajuk Bentuk 2 Dimensi. Di harap anda dapat mengaplikasikan dalam pengajaran di bilik darjah. (^_^)